close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 13 lipca 2017

  W dniach 10-13 lipca 2017 r. z wizytą w Chińskiej Republice Ludowej przebywał podsekretarz stanu w MSZ Marek Magierowski. Głównym punktem wizyty w Pekinie był udział w IX Spotkaniu Narodowych Koordynatorów formatu Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny, tzw. 16+1. Wiceminister odbył także rozmowy ze swoim odpowiednikiem w MSZ Chin, spotkał się z przedstawicielami czołowych chińskich ośrodków analitycznych, członkami korpusu dyplomatycznego oraz korespondentami zagranicznymi w Chinach.

  Uczestnicy IX spotkania Narodowych Koordynatorów 16+1 omówili bieżące wydarzenia w ramach formatu, a także przygotowania do tegorocznego szczytu premierów, który odbędzie się jesienią na Węgrzech. Wiceminister Magierowski podkreślił, że „Polska postrzega 16+1 jako ważną platformę kontaktów między Europą a Chinami”. Jak zaznaczył, „jesteśmy zaangażowani w 16+1 i gotowi do dalszego wspierania rozwoju tej płaszczyzny współpracy i dialogu między regionem Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami.” Podczas dyskusji wiceminister Magierowski przedstawił propozycje zwiększenia efektywności funkcjonowania formatu 16+1, odniósł się do obszarów współpracy sektorowej, a także poinformował o planowanych na ten rok przez Polskę przedsięwzięciach w ramach 16+1, w tym II spotkaniu ministrów transportu.

   

  Spotkanie wiceministra Magierowskiego z odpowiadającym za politykę europejską wiceszefem chińskiego MSZ Wang Chao poświęcone było przeglądowi stosunków polsko-chińskich oraz planom na najbliższą przyszłość. Wiceminister Magierowski podkreślił gotowość Polski do współpracy z Chinami nie tylko w sprawach dwustronnych, ale również w poszukiwaniu odpowiedzi na istotne wyzwania stojące przed społecznością międzynarodową, takie jak pokój i stabilność w Europie i Azji, w tym na Ukrainie, w Afganistanie i na Półwyspie Koreańskim. Będzie to miało szczególne znaczenie po objęciu przez Polskę 1 stycznia 2018 r. niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wiceminister Wang Chao podkreślił, że stosunki polsko-chińskie cechuje nie tylko bardzo dobra atmosfera polityczna, budowana regularnymi kontaktami na najwyższym szczeblu, ale również dojrzałość i wszechstronność. Zadeklarował gotowość Chin do współpracy z Polską na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysoko oceniając aktywność naszego kraju na arenie międzynarodowej, w tym w rozwijaniu relacji między Unią Europejską a Chinami. Obaj wiceministrowie uzgodnili, że w nieodległym terminie odbędą kolejną rundę polsko-chińskiego dialogu strategicznego, a także będą wspólnie działać na rzecz rozwijania uzgodnionych mechanizmów dwustronnych, takich jak regularne spotkania premierów obu państw czy Polsko-Chiński Komitet Międzyrządowy.

   

  Ważnymi punktami wizyty w Pekinie były także: rozmowa z ambasadorem Unii Europejskiej w Chińskiej Republice Ludowej i Mongolii Hansem Dietmarem Schweisgutem, seria konsultacji z przedstawicielami najważniejszych pekińskich think-tanków i ośrodków analitycznych, m.in. Chińskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych (CIIS), Chińskiej Akademii Współczesnych Stosunków Międzynarodowych (CICIR), Chińskiego Centrum Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej (CCIEE), a także spotkanie z korespondentami zagranicznych mediów w Chinach.

   

  Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny (16+1) jest formatem współpracy zapoczątkowanym w 2012 r. na szczycie w Warszawie. Ugrupowanie zrzesza jedenaście państw członkowskich Unii Europejskiej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), pięć państw bałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia) oraz Chiny. Najważniejszym wydarzeniem w ramach 16+1 są doroczne szczyty premierów. Ostatni szczyt odbył się w 2016 r. w Rydze. Najbliższy, VI szczyt odbędzie się jesienią br. na Węgrzech.

  Wiceminister Wang Chao (2. z pr.) ze współpracownikami
  Wiceminister Marek Magierowski z polską delegacją
  Marek Magierowski i Wang Chao
  IX Spotkanie Koordynatorów Narodowych 16plus1 (4)
  IX Spotkanie Koordynatorów Narodowych 16plus1 (7)
  IX Spotkanie Koordynatorów Narodowych 16plus1 (8)
  IX Spotkanie Koordynatorów Narodowych 16plus1 (9)
  Spotkanie w Chińskiej Akademii Współczesnych Stosunków Międzynarodowych
  Spotkanie w Chińskiej Akademii Współczesnych Stosunków Międzynarodowych
  Spotkanie w Chińskiej Akademii Współczesnych Stosunków Międzynarodowych
  Rozmowa z ambasadorem Unii Europejskiej w Chińskiej Republice Ludowej i Mongolii Hansem Dietmarem Schweisgutem
  Spotkanie w Chińskim Centrum Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej
  Spotkanie z korespondentami zagranicznych mediów w Chinach

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: