close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 31 maja 2017

  W ramach przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej Ambasada RP w Pekinie zorganizowała seminarium z udziałem przedstawicieli ambasad państw „V4” i lokalnymi mediami.

  Seminarium było doskonałą okazją do przedstawienia przedstawicielom pekińskiego środowiska dziennikarskiego Grupy Wyszehradzkiej, omówienia kwestii związanych z jej funkcjonowaniem oraz przedstawienia wspólnych stanowisk w kwestiach takich jak współpraca w zakresie turystyki, kultury oraz innych obszarów zawierających wspólne elementy dla każdego z członków V4. W spotkaniu ze strony polskiej, poza przedstawicielami ambasady uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Polskiego w Pekinie, lokalnego oddziału Polskiej Organizacji Turystyki  oraz przedstawiciele placówek Czech, Słowacji i Węgier. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dziennikarze i reporterzy reprezentujący Global Times, Beijing Business Today, Economic Observer, Beijing News oraz Radio Beijing.

   

  Spotkanie było kolejnym wydarzeniem po marcowym seminarium z udziałem chińskiego Sekretariatu „16+1”, realizowanym przez Ambasadę RP w Pekinie w ramach serii seminariów „4xV4”. Podczas wydarzenia zaprezentowano również wystawę „Od Wyszehradu dla Wyszehradu”, obrazującą historię współpracy pomiędzy krajami V4, przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Archiwalne we współpracy z Archiwami krajów zgrupowania.

  Spotkanie wyszehradzkiej czwórki z przedstawicielami chińskich mediów
  Spotkanie wyszehradzkiej czwórki z przedstawicielami chińskich mediów
  Spotkanie wyszehradzkiej czwórki z przedstawicielami chińskich mediów
  Spotkanie wyszehradzkiej czwórki z przedstawicielami chińskich mediów
  Spotkanie wyszehradzkiej czwórki z przedstawicielami chińskich mediów
  Spotkanie wyszehradzkiej czwórki z przedstawicielami chińskich mediów

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: