close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UMOWY DWUSTRONNE

 • CHINY - UMOWY DWUSTRONNE

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Pekinie uprzejmie informuje, iż treści poszczególnych umów, w polskiej oraz chińskiej wersji językowej, znajdują się w Internetowej Bazie Traktatowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

  1. Umowa między Rządem PRL a Centralnym Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o utworzeniu Polsko-Chińskiego Towarzystwa Okrętowego Spółka Akcyjna;
  2. Umowa między Rządem PRL a Centralnym Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy technicznej i naukowo-technicznej;
  3. Protokół zmieniający Umowę między Rządem PRL a Centralnym Rządem ChRL o współpracy technicznej i naukowo-technicznej, podpisaną w Warszawie dnia 20 lipca 1954 r.;
  4. Umowa między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie budowy gmachu Ambasady Chińskiej w Warszawie i gmachu Ambasady Polskiej w Pekinie;
  5. Porozumienie między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o sposobie rozliczeń płatności niehandlowych;
  6. Konwencja konsularna między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej;
  7. Umowa między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o cywilnej komunikacji lotniczej;
  8. Umowa między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej;
  9. Umowa między PRL a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych;
  10. Porozumienie między Rządem PRL a Rządem ChRL dotyczące zawarcia Porozumienia w sprawie wzajemnego ustanowienia Konsulatów Generalnych - PRL w Guangzhou i jeszcze jednego ChRL w jednym z miast PRL;
  11. Umowa między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu;
  12. Umowa między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego przy podróżach służbowych;
  13. Porozumienie w formie wymiany not w sprawie zmiany w art. 2 pkt 1 i 2 Umowy między Rządem PRL a Rządem ChRL o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego przy podróżach służbowych, podpisanej 07.06.1988 r.;
  14. Umowa między Rządem PRL a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji;
  15. Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o utracie mocy obowiązującej przez niektóre umowy;
  16. Umowa między Rządem RP a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w transporcie morskim.
  17. Porozumienie w formie wymiany not ws. utrzymania po 1.07.97 r. działalności Konsulatu Generalnego RP w Hongkongu - Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej;
  18. Umowa między Rządem RP a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej;
  19. Porozumienie zawarte w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej, podpisanej w Warszawie dnia 29.09.2000 r.;
  20. Porozumienie między Rządem RP a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej, podpisanej w Warszawie dnia 29 września 2000, zawarte w formie wymiany not;
  21. Porozumienie między Rządem RP a Rządem ChRL o zmianie Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29.09.2000 r., w formie wymiany not;
  22. Porozumienie między Rządem RP a Rządem ChRL o zmianie Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29.09.2000 r., w formie wymiany not;
  23. Porozumienie między Rządem RP a Rządem ChRL o zmianie Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29.09.2000, w drodze wymiany not;
  24. Porozumienie w sprawie zmiany Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.;
  25. Porozumienie w sprawie zmiany Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.;
  26. Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy gospodarczej;
  27. Porozumienie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej;
  28. Protokół między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury ChRL o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011;
  29. Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Zdrowia RP a Ministerstwem Zdrowia ChRL o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych;
  30. Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności;
  31. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: