close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI

 • Praktyki w ambasadzie   

   

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę przepisów dotyczących organizacji praktyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych , od dnia 30 maja 2011 r. jest możliwe ubieganie się o:

   

  - praktyki studenckie już od III roku studiów,
  - praktyki absolwenckie dla osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe,
  - praktyki zawodowe dla uczniów szkół policealnych (wyłącznie w Centrali MSZ),
  - wolontariat,
  - staż z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

   

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

   

  Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

   

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych, należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem

   

  Dodatkowe informacje, w tym formularz aplikacyjny oraz rozporządzenie Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie organizacji praktyk studenckich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych oraz praktyk zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych znajdują się na stronie MSZ

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: