close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • USŁUGI PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH

 • 9 stycznia 2015

  Zamówienia publiczne

   

  Usługi przyjmowania wniosków wizowych, znak: AMB.PEK.74.1.2015

   

  NUMER ZAMÓWIENIA                                                AMB.PEK.74.1.2015

  DATA PUBLIKACJI                                                        2016-03-08, godz. 16:18 (czasu lokalnego)

  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIANIA                          przetarg nieograniczony

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)               75211110 – 2 – usługi konsularne

  RODZAJ ZAMÓWIENIA                                               usługi

  OSOBY DO KONTAKTU                                                Radosław Wawrzyniak, Piotr Filipowicz

  KONTAKT                                                                         e-mail: pekin.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

  OPIS ZAMÓWIENIA

   

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej oraz na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju, Konsulatu Generalnego RP w Kantonie oraz Konsulatu Generalnego RP w Chengdu, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 111 000 wniosków wizowych przyjętych w okresie 3 lat od momentu rozpoczęcia świadczenia usług.  

   

  Załączniki:

   

  2016-03-08

   

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

   

  2016-03-14

   

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF)

   

  2016-03-18

   

  Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (plik WORD)

   

  2016-03-25

   

  Wyjaśnienia do SIWZ (plik PDF)

   

  2016-04-11

   

  Wyjaśnienia do SIWZ (plik PDF)

   

  2016-05-19

   

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: