close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRZYMANIE AMBASADY RP W PEKINIE

 • Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowań prowadzonych w trybie z wolnej ręki dokonano wyboru następujących kontrahentów dla poniżej wskazanych zamówień zrealizowanych w roku 2017:

   

           - w sprawie dostawy, instalacji systemu centralnego otwierania Master Key wraz z  depozytorem kluczy wyłoniony został wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Umowę zawarto z firmą BT Electronics sp. z o.o., 31-431 Kraków, ul. Dukatów 10.

   

  - w sprawie udzielenia zamówienia na usługi utrzymania terenów zielonych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie na lata 2017-2019 wyłoniony został wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację tych usług. Umowę zawarto z firmą Beijing ShengZe Landscaping Engineering Co. LTD, Yongxin Road No 09447, Yongle Dian, Tonzhou, Beijing.

   

  - w sprawie wykonania wielobranżowej opinii technicznej (WOT) oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz ze wsparciem inwestorskim wyłoniony został wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „MABAL” z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 11/100A, 31-872 Kraków, wpisanym do CEIDG, numer NIP 6781932806, REGON  350748581. Umowa obejmuje wykonanie następujących prac:

   

  a) przygotowanie wielobranżowej opinii technicznej zawierającej identyfikację przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości wraz z zaleceniami i wnioskami w zakresie aktualnej eksploatacji obiektów oraz wytycznych do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej – do zawarcia w PFU.

   

  b) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z kosztorysem inwestorskim i harmonogramem realizacji uwzględniającym etapowanie prac, obejmującego branże: architektoniczną, budowlano-konstrukcyjną, sanitarną, elektroenergetyczną, ochronę przeciwpożarową, systemy zabezpieczeń technicznych. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres i formę reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

   

  c) zapewnienie wsparcia inwestorskiego na etapie wyboru wykonawcy i w trakcie realizacji robót projektowych i budowlanych.

   

   

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowań prowadzonych w trybie z wolnej ręki dokonano wyboru następujących kontrahentów dla poniżej wskazanych zamówień zrealizowanych w roku 2016:

   

  - w sprawie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Ambasady Rzeczypospolitej w Pekinie wybrano samochód marki Subaru Outback 2.5i Sport wyprodukowany przez firmę Subaru, który stanowił najkorzystniejszą ofertę w zakresie zabezpieczenia potrzeb transportu Ambasady. Zakup zostanie dokonany w firmie Beijing Wufang Zhongji Auto Sale Co.,Ltd, #1, Boluoying Village , Wangsiying Town, Southwest side of Wufang Bridge, Chaoyang District, Beijing.

   

   

  - w sprawie modernizacji pomieszczeń dźwiękoszczelnych Ambasady Rzeczypospolitej w Pekinie wyłoniony został wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac modernizacyjnych. Umowę zawarto z firmą Sonitus sp. z o.o. sp. kom..”

   

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowań prowadzonych w trybie z wolnej ręki dokonano wyboru następujących kontrahentów dla poniżej wskazanych zamówień zrealizowanych w roku 2015:

   

  - w sprawie udzielenia zamówienia na prace remontowe i rewitalizacyjne pomieszczeń Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie zajmowanych przez Instytut Polski w Pekinie wyłoniony został wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac remontowych i rewitalizacyjnych. Umowę zawarto z firmą Beijing Xiangyue Dale Decoration Design Co., Ltd, z siedzibą w Pekinie, Laojuntang 29, dzielnica Chaoyang,

   

  - w sprawie zakupu busa do przewozu 13 osób na potrzeby Ambasady Rzeczypospolitej w Pekinie wybrano samochód marki Jinbei Dahaishi L wyprodukowany przez Shenyang Huachen Jinbei Automobile Co. Ltd., który stanowił najkorzystniejszą ofertę w zakresie zabezpieczenia potrzeb transportu Ambasady. Zakupu dokonano w firmie Second Branch of Beijing Xiang Long Bo Rui Automobile Service (Group) Co. Ltd.,

   

  - w sprawie udzielenia zamówienia na prace remontowe i rewitalizacyjne pomieszczeń Rezydencji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie wyłoniony został wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac remontowych i rewitalizacyjnych. Umowę zawarto z firmą Beijing Shiji Huaming Decoration Co, Ltd., Room 3005, Building #2, Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing,

   

  - w sprawie udzielenia zamówienia na usługi utrzymania terenów zielonych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie w roku 2016 wyłoniony został dotychczasowy wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację tych usług. Umowę zawarto z firmą Beijing Hengjiao Horiculture Co., Ltd, Room 201, Shimencun Road, Baiziwan, Chaoyang District, Beijing.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: