close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 • Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego  przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony, na której są zamieszczone dane osobowe jego posiadacza oraz przecinając trzecią stronę  okładki dokumentu na odcinku od połowy dowolnej krawędzi do środka okładki.

  Anulowany paszport i paszport tymczasowy zwraca się wnioskodawcy.

   

  Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza odbiór dokumentu na wniosku paszportowym (podpis i data).

   

  Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: