close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ZGON ZA GRANICĄ

  • O zgłoszonych przez władze miejscowe przypadkach zgonów obywateli polskich na terenie okręgu konsularnego (mapa kompetencji terytorialnej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie), konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w Polsce. Przy sprowadzeniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku ubezpieczenia - może je pokryć wyłącznie zleceniodawca.

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: