close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTU URZĘDOWEGO

 • Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

   

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, Apostille.

   

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku dostępny jest pod adresem:

  www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table

   

  Wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania Apostille dostępny jest pod adresem:

  www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1

   

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje Apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/

   

  Dokumenty urzędowe wydane przez władze Chin, z uwagi na fakt, iż kraj ten nie jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), poświadczane są w formie legalizacji .

   

  W celu uzyskania legalizacji, należy dostarczyć do urzędu dokument w oryginale wraz z legalizacją dokonaną ówcześnie przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czynność ta nie wymaga osobistego stawiennictwa, niemniej jednak osoba stawiająca się w urzędzie ma obowiązek wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (nie wymagane jest upoważnienie).

   

  Legalizacji należy dokonać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ChRL, Departamencie Legalizacji.

   

  Dane kontaktowe w Pekinie:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Legalizacji


  telefon kontaktowy0086 10 65889916 , 0086 10 65889918
  emailmfrenzheng@sina.com
  fax 010-65889916-6676
  AdresChaoyang Qu, Sanfeng Beili 6, Youtang Qingnian Gongyu, 6 piętro, nr pokoju: 6630-6632

  (北京市朝阳区三丰北里6号楼,悠唐青年公寓6层 6630-6632房间)

   

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:

   

  • Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
  • Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
  • Konwencja nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
  • Konwencja nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: