close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W CHIŃSKIM URZĘDZIE

  • Związek zawierany przed chińskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu chińskiemu. W celu uzyskania szczegółowych na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

     

    Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: