close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, decyzję w sprawie wniosku wizowego podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia.

   

  Konsul, w razie uznania tego za konieczne, może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz zgłoszenia się wnioskodawcy na osobistą rozmowę.

   

  Formularz wniosku wizowego musi być wypełniony literami łacińskimi na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, ale wyraźnie i pismem naśladującym druk, bez poprawek i skreśleń, a dane wpisane do formularza muszą być zgodne z danymi widniejącymi w paszporcie.

   

  Na wszystkie pytania umieszczone w formularzu wniosku wizowego należy udzielić odpowiedzi. W przypadku pytań niedotyczących wnioskodawcy w odpowiedniej rubryce należy wstawić kreskę.

   

  Jeżeli nie zostaną przedłożone wszystkie wymagane dokumenty, formularz zostanie wypełniony błędnie lub częściowo (z brakami), formularz będzie nosił poprawki lub skreślenia lub zostanie użyty korektor, wniosek nie zostanie przyjęty.

   

  Paszport cudzoziemca występującego o wizę powinien być ważny co najmniej przez okres trzech miesięcy od ostatniego planowanego dnia pobytu w Polsce. Paszporty o krótszym okresie ważności nie będą przyjmowane do wizowania. Paszport winien być wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

   

  Cudzoziemiec zobowiązany jest do opuszczenia terytorium RP przed upływem daty ważności wizy i wyznaczonej liczby dni pobytu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: